24 februari 2024

Wordt jij kennismakelaar geitenhouderij?

Wij zoeken een kennismakelaar voor 6-8 uur in de week

De geitenhouderij is een dynamische sector waar iedere dag wel iets gebeurd. Zeker in de tijden van nu blijft het een uitdaging om bij te blijven. Nieuwe inzichten en technieken, maar ook veranderende wet- en regelgeving. Een kennismakelaar helpt bedrijven en hun medewerkers te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen.

Er zijn al verschillende kennismakelaars in de dierhouderij, graag willen we dit uitbreide met een kennismakelaar Geitenhouderij. Ben jij een bouwer, ben je een netwerker en lijkt je het leuk om deze rol verder vorm te geven en uit te rollen in de sector Geitenhouderij? Herken jij jezelf in onderstaande beschrijving? Neem dan contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.

Ondernemers en medewerkers helpen toekomstgericht te ondernemen

Zie jij het als een uitdaging om geitenhouders bewust te maken van alles wat er op ze af komt, en ze de middelen aan te reiken om er welbespraakt over mee te praten. Vanuit jouw rol als kennismakelaar help je bedrijven en hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Bovendien vervul je een ondersteunende rol als het gaat om vragen over scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Contacten onderhouden met het netwerk geitenhouderij

Scholing & Ontwikkelingsmogelijkheden zijn onmisbaar om bij te blijven in de sector. Zowel voor ondernemers als hun medewerkers is het zaak jaarlijks scholingen en cursussen te volgen die aansluiten bij het werk in de geitenhouderij. Het platform van de kennismakelaar geitenhouderij is de plek waar dit aanbod samenkomt. Bovendien signaleer jij als er op een bepaald vlak blinde vlekken zijn. Jij initieert de ontwikkeling van nieuwe cursussen en trainingen of ontwikkelt deze zelf. Denk aan vaktechnische cursussen en specifieke cursussen ontwikkeld naar aanleiding van vragen uit de sector.

Ontwikkelen van scholingen, cursussen en trainingen

Als kennismakelaar zorg je dat je nauw contact onderhoud met partijen in de sector. Klankbordgroepen, sectorcommissies, platfora, bestuurders en scholen bevinden zich in jouw netwerk. Op deze manier zorg je dat jij op de hoogte bent van wat er speelt in de sector. Deze kennis zet je in om scholings- en ontwikkelingsaanbod af te stemmen op de vraag die leeft in de sector.

Tenslotte ben je als kennismakelaar geitenhouderij onderdeel van de werkgroep kennismakelaars dierhouderij. Met je collega’s uit de melkvee-, kalver-, varkens- en pluimveehouderij heb je regelmatig contact en overleg om kennis uit te wisselen en de algemene lijn uit te zetten en te bewaken van wat je als kennismakelaars dierhouderij doet. Je rapporteert aan de projectleider.

Interesse?

Interesse en zin om (online) een kop koffie te drinken?

Neem contact op met projectleider Wendy van Schooten, wvschooten@ltonoord.nl of 06-57717560.