Cursus en training

Momenteel wordt er hard gewerkt om scholingen, cursussen en trainingen voor de geitenhouderij in kaart te brengen. Zodra er meer bekend is vind je dat hier.

01/01/2024

Cursussen en bijeenkomsten DGZK

Scholing & Ontwikkeling heeft binnen DGZK een belangrijke plek. De uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen heeft een plek binnen het Platform Melkgeitenhouderij.

Er zijn gedurende een jaar verschillende cursussen en bijeenkomsten waar men aan kan deelnemen. Geitenhouders kunnen hier een overzicht vinden met cursussen en bijeenkomsten waar punten voor worden toegekend binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten.

Schrijf je inMeer info