Voor advies, ondersteuning en al je vragen over scholing en ontwikkeling

De kennismakelaars dierhouderij organiseren en stimuleren een groot aantal activiteiten ten behoeve van kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers. Zo bieden zij een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod voor de sectoren, vinden bijeenkomsten plaats en wordt tussen de sectoren samengewerkt. De kennismakelaars dierhouderij helpen jou je leven lang te ontwikkelen. Zo zorgen we met elkaar voor een gezonde sector met vakbekwame medewerkers, waarbij ook studenten en zij-instromers worden geënthousiasmeerd voor een baan in onze sector.

SAMEN WETEN WE MEER!

LEREN & ONTWIKKELEN IN DE DIERHOUDERIJ

Kennismakelaar Pluimveehouderij

Dineke Rietveld: ‘Bedrijven in de pluimveesector hebben behoefte aan een ‘loket’ waar ze terecht kunnen met vragen over scholingsmogelijkheden en werkgeverschap. In mijn rol als kennismakelaar pluimveehouderij bied ik op dat vlak ondersteuning. Signalen uit de sector bepalen wat ik doe. Als kennismakelaar onderhoud ik nauw contact met een klankbordgroep vanuit de sector om zo af te tasten waar de behoeftes liggen. We geven daar onder meer invulling aan door het organiseren van zogenoemde kakelsessies. Dat zijn vaktechnische bijeenkomsten over thema’s die voor de sector van belang zijn. Ook heb ik naar aanleiding van vragen uit de sector de afgelopen jaar enkele specifieke cursussen ontwikkeld, zoals de cursus vleeskuikenhouderij en de cursus legpluimveehouderij. Werk jij in de pluimveehouderij en heb jij wensen op het gebied van training, scholing en ontwikkeling? Meld je dan bij mij en dan kijken we wat er mogelijk is.’

Naar de website


Kennismakelaar Kalverhouderij

Henriëtte Rozendaal: ‘Ondernemingen ontwikkelen zich en worden groter. Afnemers en overheid stellen nieuwe eisen en moderne technieken doen hun intrede. De regels in de sector veranderen. Zo ook de kalverhouderij. De kalverhouderij staat voor lastige dossiers en krijgt te maken met weerstand. Ik zie het als een uitdaging om kalverhouders bewust te maken van alles wat er op ze af komt, en ze de middelen aan te reiken om er welbespraakt over mee te praten. Vanuit mijn rol als kennismakelaar help ik bedrijven en hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Op het gebied van trainingen en cursussen is er in de kalverhouderij weinig tot geen aanbod. Daarom heb ik een vaktechnische cursus ontwikkeld die in 2022 voor het eerst van start is gegaan en door de deelnemers goed is beoordeeld. Graag ontmoet ik jou bij de volgende vaktechnische basiscursus of op de Landelijke Jongerendag Kalverhouderij. Maar je kunt ook contact met mij opnemen voor persoonlijk advies.’

Naar de website


Opleiding Varkenshouderij

Antoon Sanders: ‘In 2011 ontstond Stichting Kennis Platform Varkenshouderij. Als stichting hebben we onderzoek gedaan naar wat varkenshouders willen. Dat leverde op dat zowel werkgevers als werknemers behoefte hebben aan structuur, veiligheid en communicatie. Namens de Stichting KPV vervul ik de rol van kennismakelaar. Daarbij houd ik drie pijlers voor ogen: 1. het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van varkenshouders en hun personeel; 2. van werkgever en werknemer een goed team maken; 3. stimuleren van goed werkgeverschap. Varkenshouders hechten veel waarde aan het werken met gekwalificeerd personeel, maar wettelijke eisen zijn er niet op dit gebied. Als sector willen we deze mensen mogelijkheden bieden om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen. En daar maken ze volop gebruik van. In maart 2023 is een zogenoemd Learning Management Systeem gelanceerd: www.leerpleinkpv.nl. Dit is de plek om jezelf te ontwikkelen in de varkenshouderij. Dit platform biedt een totaaloverzicht aan zowel online als fysieke cursussen en trainingen en het biedt mogelijkheden om opleidingscertificaten en leertrajecten van werkers in de varkenshouderij vast te leggen.

Naar de website


Kennismakelaar Melkveehouderij

Lilian van Uhm: ‘Ik vind het heel belangrijk dat de melkveehouderij in Nederland toekomst blijft houden. De melkveehouderij staat voor lastige dossiers op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, milieu, klimaat en biodiversiteitsopgaven. Kennisontwikkeling en kennisdeling op deze onderwerpen is hard nodig om toekomstgericht te blijven ondernemen. Als spin in het web wil ik kennisontwikkeling stimuleren, partijen met elkaar verbinden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften. In de melkveehouderij is er een groot aanbod van cursussen en opleidingen, maar dit aanbod is vaak lastig vindbaar omdat er veel kennisdeelprojecten en meerdere aanbieders zijn. Mijn focus ligt dan ook op het zichtbaar maken van het bestaande aanbod en minder op het ontwikkelen van nieuw kennisaanbod. Het totaalaanbod is gebundeld op het online platform www.opleidenmelkveehouderij.nl.’

Naar de website


Kennismakelaar Geitenhouderij

Deze functie is momenteel vacant.

Ben jij enthousiast, heb je passie voor scholing & ontwikkeling en zet jij je graag in voor de toekomst van de sector?

Neem dan contact op met projectleider Kennismakelaars Dierhouderij Wendy van Schooten: wvschooten@ltonoord.nl.