3 juni 2024

Ronald Paardekoper kennismakelaar Geitenhouderij stelt zich voor

Per 1 mei 2024 is ons team kennismakelaars dierhouderij uitgebreid met een kennismakelaar geitenhouderij: Ronald Paardekoper.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Ondernemingen ontwikkelen zich en worden groter. Afnemers en overheid stellen nieuwe eisen en moderne technieken doen hun intrede. De regels in de sector veranderen. Daarmee ook wat er van ondernemers en hun eventuele medewerkers wordt verwacht. Een kennismakelaar helpt bedrijven en hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. In sommige gevallen organiseren kennismakelaars scholingen waarbij groei en optimalisering van de ondernemer, medewerkers en de onderneming centraal staan. Kennismakelaars stimuleren een cultuur van leven lang ontwikkelen.

KENNISMAKELAAR GEITENHOUDERIJ

In de jonge en relatief kleine sector van de geitenhouderij hebben we in de laatste 20 jaar een enorm hoog niveau bereikt en kunnen we wel stellen dat we toonaangevend zijn in de mondiale geitenhouderij. Daar komen is één maar daar blijven een grote uitdaging. We dienen onszelf en ons personeel dus continu te ontwikkelen om aan de hoge standaard die van ons gevraagd wordt te kunnen blijven voldoen.

Om sectorbreed betrouwbare informatie te krijgen over de behoefte aan kennis en ontwikkeling is een klankbordgroep opgericht. De samenstelling van de klankbordgroep vormt een juiste afspiegeling van de sector. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gepeild hoe er vorm gegeven kan worden aan kennisoverdracht.

MAAK KENNIS MET RONALD PAARDEKOPER

“Op de MAS leerde ik al “Ondernemen is het voortdurend overwegen van veranderingen”. Van Darwin leerde we dat niet de sterkste overleeft maar degene die het best in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Als ondernemer is het dus zaak jezelf en je personeel continu te ontwikkelen om klaar te zijn voor wat er vandaag moet gebeuren en in te spelen op wat morgen op ons af komt. Als kennismakelaar draag ik daar heel graag mijn steentje aan bij door te verbinden, faciliteren, ontwikkelen en communiceren. Van groot belang is dat wat we doen aansluit bij de behoeften van de ondernemers en hun personeel. Dus laat je horen en trek aan de bel want samen weten we meer.”

SAMENWERKING

Ronald werkt als kennismakelaar geitenhouderij met verschillende organisaties samen. Dit kan in de vorm van het organiseren van themadagen, masterclasses of andere scholingen.