01/01/2024

Opleidingen via DGZK

  • Kijk op Platform Geitenhouderij voor het programma
    https://platformmelkgeitenhouderij.nl/dgzk/bijeenkomsten/

Opleidingen via DGZK

De Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij zijn vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij. Het Platform Melkgeitenhouderij is een antwoord op het wegvallen van de specifieke taken die het Productschap Zuivel had. Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen. Met deze samenwerking wordt ingezet op het in stand houden en verder door ontwikkelen van het productiepotentieel van de geitenzuivelketen.

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector, die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Een sector die proactief een belangrijk maatschappelijk thema, zoals duurzaamheid oppakt. De melkgeitensector laat hiermee zien dat ze toekomstgericht wil ondernemen en openstaan voor vragen en geluiden vanuit de maatschappij. Een sector die wordt gewaardeerd en waar met respect wordt omgegaan met mens en dier. Hiervoor is de Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) opgesteld.

Scholing & Ontwikkeling heeft binnen DGZK een belangrijke plek. Er zijn gedurende een jaar verschillende cursussen en bijeenkomsten waar men aan kan deelnemen. Geitenhouders kunnen hier een overzicht vinden met cursussen en bijeenkomsten waar punten voor worden toegekend binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door: